Regidoria de Gent gran

Línies bàsiques d’actuació

  • Fomentar l’envelliment actiu de les persones grans.
  • Mantenir i ampliar la seva xarxa de relacions socials.
  • Prevenir les situacions d’aïllament i promocionar la participació activa en la vida de la comunitat, respectant i fomentant el ple desenvolupament de la seva personalitat, individual i social.

Temes relacionats

Responsable polític

Tècnics municipals

Responsable tècnic : Lluís Solà

Oficines

Casal de la Gent Granc. de Folch i Torres, 10208186   - Lliçà d'AmuntTel. 93 841 61 55rodriguezoc@llicamunt.catHorari els dies d'atenció al públic són: dilluns, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h; dijous, de 9 a 13.30h
Seu de la Regidoria de Gent Granc. d'Anselm Clavé, 7308186 - Lliçà d'AmuntTel. 93 841 52 25Fax. 93 841 41 75llam.participacio@llicamunt.cat
Casal de la Gent Gran de PalaudàriesCarretera de Palaudàries, 8808186 - Lliçà d'AmuntTel. 93 683 79 54rodriguezoc@llicamunt.catHorari els dies d'atenció al públic són: dimarts, de 9 a 13.30 h; dimecres, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h

Catàleg de serveis